Przejdź do treści

Image
IChOiE Boże Narodzenie 2023
Spotkanie świąteczne Instytutu - Boże Narodzenie 2023
 

Zespoły naukowe Instytutu:

 • Zespół adsorpcji i katalizy
  • Laboratorium badań powierzchni i analizy śladowej
  • Laboratorium adsorpcji i katalizy
 • Zespół chemii analitycznej i koordynacyjnej
 • Zespół rentgenografii strukturalnej i krystalochemii
  • Pracownia dyfraktometrii monokrystalicznej
  • Pracownia dyfraktometrii polikrystalicznej
  • Laboratorium chemii i analityki ciała stałego
 • Zespół analitycznych technik separacyjnych
  • Pracownia chromatografii gazowej i chromatografii cieczowej
 • Zespół technologii chemicznej i ochrony środowiska
  • Laboratorium badania migracji zanieczyszczeń środowiska

Władze Instytutu: