Przejdź do treści

Laboratorium adsorpcji i katalizy

Laboratorium wykonuje między innymi następujące rodzaje zleceń:

 • Analiza FTIR próbek stałych i ciekłych;
 • Badanie mechanizmów reakcji w fazie gazowej technikami FTIR oraz MS;
 • Analiza termiczna TG-DTA-MS próbek stałych;
 • Wyznaczanie wielkości powierzchni ciał stałych metodą BET;
 • Wyznaczanie kwasowości i zasadowości katalizatorów;
 • Wyznaczanie stopnia dyspersji metalu i powierzchni selektywnej katalizatorów statyczną wolumetryczną metodą chemisorpcyjną;
 • Badanie kinetyki procesów katalitycznych w fazie gazowej i ciekłej, wykonywanych pod zwiększonym ciśnieniem;
 • Badania katalitycznej konwersji biomasy w kierunku frakcji paliwowych oraz chemikaliów;
 • Oznaczenie całkowitego węgla organicznego,
 • Badania właściwości fizykochemicznych katalizatorów technikami temperaturowo-programowanymi TPO, TPR, TPD;
 • Analiza jakościowa i ilościowa produktów reakcji z wykorzystaniem technik chromatograficznych;
 • Badania morfologii powierzchni ciał stałych z wykorzystaniem technik SEM-EDS oraz ToF-SIMS;

Wyposażenie laboratorium:


Spektrometr FTIR Thermo Scientific Nicolet 6700 wyposażony w chłodzony azotem detektor MCT oraz DTGS

 
 • Reaktor ciśnieniowy Parr 4590 do reakcji prowadzonych w fazie ciekłej (Objętość maksymalna 100 ml, zakres temperatury pracy do 300 °C, maksymalne ciśnienie 200 bar);
 • Reaktor ciśnieniowy Parr 4848 do reakcji prowadzonych w fazie ciekłej (Objętość maksymalna 50 ml, zakres temperatury pracy do 350 °C, maksymalne ciśnienie 200 bar);
 • Reaktor ciśnieniowy Parr 4552 do reakcji prowadzonych w fazie ciekłej (Objętość maksymalna 8L, zakres temperatury pracy do 300 °C, maksymalne ciśnienie 131 bar);

 
 • Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7890A wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny FID;
 • Chromatograf gazowy Agilent Technologies 7820A wyposażony w detektory płomieniowo-jonizacyjny FID oraz cieplno-przewodnościowy TCD;


Chromatograf gazowy wyposażony w detektor TCD SHIMADZU GC-2014

 
 • Spektrometr FT-IR Shimadzu IRTracer-100 wraz z wyposażeniem dodatkowym (analiza próbek ciekłych i stałych) badania adsorpcji na powierzchni ciała stałego w kontrolowanych warunkach ciśnienia i temperatury;
 • Spektrometr masowy wyprodukowany przez firmę AMETE;
 • Chromatograf gazowy Hewlett-Packard 5890 wyposażony w detektory płomieniowo-jonizacyjny FID oraz cieplno-przewodnościowy TCD;
 • Chromatograf gazowy SHIMADZU QP-2010SE wyposażony w detektory płomieniowo-jonizacyjny FID i kwadrupolowym MS
 • Chromtografy gazowe GC wyposażone w detektory MS, FID,  ECD, TCD do analizy ilościowej i jakościowej próbek ciekłych i gazowych (Shimadzu Japonia, HP/Agilent USA, Varian USA);
 • Chromatograf gazowy GC-FID SHIMADZU GC-14;
 • Chromatograf gazowy GC-FID SHIMADZU GC-15;
 • Chromatograf cieczowy Agilent Technologies 1260 Infinity wyposażony w detektor refraktometryczny RID;
 • Chromatograf cieczowy SYKAM S600 wyposażony w detektory refraktometryczny RID i PDA
 • Chromatograf cieczowy LaChrom HITACHI Merck wyposażony w detektory UV-Vis i fluorescencyjny;
 • Chromatograf cieczowy HPLC UFLC SHIMADZU wyposażony w detektor DAD;
 • Chromatograf cieczowy HPLC SHIMADZU wyposażony w detektor DAD;
 • Analizator termograwimetryczny Aparat SETSYS 1200 firmy Setaram (Caluire, France) sprzężony ze spektrometrem masowym (Balzers, Germany);
 • Automatyczny analizator TPO/TPR/TPD Micromeritics USA;
 • Mikroreaktory katalityczne do badania procesów w fazie ciekłej i gazowej;
 • Analizator całkowitego węgla organicznego (TOC), Shimadzu 5000;
 • Przepływowy reaktor ciśnieniowy – stanowisko własnej konstrukcji;
 • Analizator sorpcji fizycznej i chemicznej ASAP2020 Micromertrics Instrument Corporation; Norcross, GA, USA oraz analizator sorpcji fizycznej Sorptomatic 1900 Carlo-Erba;
 • Ciśnieniowa instalacja do hydrolizy kwasowej biomasy odpadowej (2-reaktory ciśnieniowe pojemności 75 L, pracujące w zautomatyzowanym układzie do pracy ciągłęj w warunkach przemysłowych;
 • Zautomatyzowana, prototypowa instalacja do katalitycznego sprzęgania etanolu do butanolu i alkoholi wyższych;
 • Półtechniczna instalacja do filtracji membranowej i odwróconej osmozy do rozdziału składników roztworów wodnych.