Przejdź do treści

Laboratorium badania migracji zanieczyszczeń środowiska

Laboratorium wykonuje m.in. następujące rodzaje zleceń:

  • Analiza jakościowa i ilościowa składu pierwiastkowego próbek stałych i ciekłych (woda, gleba, materiały biologiczne, produkty spożywcze, odpady przemysłowe i komunalne, pyły zawieszone)

Kierownik: prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf


Wyposażenie laboratorium:


 Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w płomieniu: ContrAA 300, Analytik Jena


 Spektrometr absorpcji atomowej z atomizacją w kuwecie grafitowej: SensAA, GBC


 Fotometr płomieniowy: BWB-XP, BWB Technologies


 Mineralizator mikrofalowy: Multiwave 3000, Anton Paar


 Termowaga TG-DTA-DTG, Iris 209, Netzsch