Przejdź do treści

Pracownia chromatografii gazowej i chromatografii cieczowej

Laboratorium wykonuje między innymi następujące rodzaje zleceń:

  • Oznaczanie składu próbek różnego pochodzenia z wykorzystaniem technik chromatograficznych (GC, HPLC):
    - analiza ilościowa próbek stałych i mieszanin ciekłych związków organicznych
    - analiza czystości związków organicznych oraz potwierdzanie tożsamości
    - analiza śladowa, m.in.: próbek środowiskowych, produktów: kosmetycznych, przemysłowych, klinicznych, spożywczych
  • Przygotowywanie roztworów kalibracyjnych do chromatografii.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem pracowni prof. dr hab. inż. Joanną Kałużną-Czaplińską, tel. 42-631-30-91


Wyposażenie laboratorium:


Chromatograf gazowy łączony ze spektrometrem mas (GC-MS) Agilent 7890A/5975C
Chromatograf gazowy łączony ze spektrometrem mas (GC-MS) Agilent 6890N/5973 Chromatograf gazowy z detektorem wychwytu elektronów (GC-ECD) Agilent 6890N


Wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem UV-VIS (HPLC-UV/ViS) Agilent 1100/1260


Zestaw do ekstrakcji w aparacie Soxhleta


Zestaw do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) J.T.Baker